Union Bričić Lončari  
prevoz putnika u domaćem i međunarodnom saobraćaju vlastitim autobusima
linije prema Njemačkoj, Austriji, Holandiji, HR i SLO
visokokvalitetni autobusi koji zadovoljavaju Euro-standarde u saobraćaju
svakodnevni linijski prevoz za Njemačku u saradnji sa "Globtour" Međugorje i "Deutsche Touring"
transfer manjih grupa (do 30 putnika) kombi-mini busevima do aerodroma i slično
sva vozila su klimatizovana, opremljena TV i DVD
     
 
Unon Bričić Lončari